Tietosuojaseloste

1. Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://vertaillaan.com.

Yhteydenotto sähköpostitse: vertaillaan@vertaillaan.com

2. Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

2.1 Rekisterin nimi

Vertaillaan.com markkinointirekisteri

2.1 Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on suoramarkkinointi ja -viestintärekisterin kerääminen. Käyttäjä lisätään suostumuksellaan vastaanottajaksi. Hänellä on milloin tahansa mahdollisuus päivittää tai irtisanoa yhteystietonsa rekisteristä.

2.2 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • IP-osoite
  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakkaan mahdollisesti antamat kiinnostustiedot

2.3 Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkitty henkilö on antanut suostumuksellaan luvan suoramarkkinointiin sekä tietojen tallentamiseen.

2.4 Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjän toimesta henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä ohjata mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin mitä kohdassa 2.1 on mainittu.

2.5 Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain rekisterin ylläpidosta vastaavalla henkilöllä on pääsy rekisteriin tallennettuun tietoon, jota varten henkilöllä on omat henkilökohtaiset tunnukset rekisteriin pääsyyn. Rekisterin suojaus ja tietoturva pidetään palveluntarjoajan toimesta aktiivisena sillä tasolla, mitä rekisteriin merkityt tiedot edellyttävät.

2.6 Yhteydenottolomakkeet

Kerättyä tietoa säilytetään tietyn ajan verran asiakaspalvelua varten, mutta tietoa ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

3. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.

Jos henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle olisi tarpeellista, tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia ja tietojen siirrosta informoidaan erikseen rekisteröityjä.

4. Kolmansien osapuolien linkit
Tämä verkkosivu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille ja sovelluksiin. Napsauttamalla näitä linkkejä tai sallimalla nämä yhteydet saatat antaa kolmansien osapuolten kerätä tai jakaa tietoja sinusta. Emme valvo näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja, emmekä ole vastuussa niiden tietosuojakäytännöistä. Poistuessasi verkkosivultamme suosittelemme, että luet jokaisen vierailemasi verkkosivun tietosuojaselosteen.

5. Kuinka kauan käsittelemme tietojasi

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on antanut suostumuksen. Suostumuksen peruuntuessa poistamme henkilön tiedot rekisteristä.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta sähköistä suoramarkkinointia klikkaamalla kunkin markkinointiviestin yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamislinkkiä tai muuta viestissä ilmoitettua peruutus tapaa ja valitsemalla olematta vastaanottamasta meiltä markkinointiviestintää tulevaisuudessa.

Sinulla on myös oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: vertaillaan@vertaillaan.com

6. Rekisteröidyn oikeudet

6.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Rekisterinpitäjä käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

6.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

6.3 Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, ellei meillä ole perusteltua syytä olla poistamatta tietoa.

6.4 Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

6.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

6.6 Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Rekisterinpitäjälle tiedon sähköpostitse. Rekisteröidyn henkilön tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse: vertaillaan@vertaillaan.com

7. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.